Foto CV

Jan Devlieger studeerde aan het conservatorium van zijn geboortestad Gent, en behaalde er eerste prijzen voor harmonie, contrapunt en fuga (Willy Carron) en kamermuziek (Marcel Ketels). Aan de hogeschool Gent, departement Conservatorium verwierf hij ook de meestergraad voor zowel blokfluit (Patrick Peire) als klavecimbel (Carine Verhenneman). Als klavecinist, organist, blokfluitist en zanger verleende hij zijn medewerking aan tal van ensembles zoals Ex Tempore, Ardalus, Het Kamerorkest, Het Symfonieorkest van Vlaanderen en Aquarius Soloists. Hij is de stichter van het barokensemble Les Goûts-Authentiques. Jan Devlieger maakte cd-opnames voor labels als Etcetera: A due cembali obligati (met Guy Penson, klavecimbel) en The Submission (muziek van de Gentse familie Loeillet), Aliud: The Delightful Companion (met Marcel Ketels, blokfluit), en Phaedra: Around Jacob van Eyck (artistieke leiding: Karen Ketels), Five Centuries of Flemish Harpsichord Music en Six Suites for Harpsichord, Jean Baptiste Loeillet (1680-1730), alias Mr. John Loeillet of London (Jan Devlieger, klavecimbel). Jan Devlieger is leraar blokfluit, klavecimbel en theorie aan het conservatorium van Brugge en de muziekacademie van Deinze. Hij is ook werkzaam als docent begeleidingspraktijk en stemmen (theorie en praktijk) aan de School of Arts in Gent. Jan Devlieger componeert in oude stijlen, met uitgaves bij Musica Repartita (Utrecht) en Edition Offenburg. Hij schrijft ook programmabijlagen en geeft concertinleidingen voor de Singel (Antwerpen).

Jan Devlieger studied at the Conservatory of his hometown, Ghent, and was awarded first prizes in harmony, counterpoint and fugue (Willy Carron) and first prize in chamber music (Marcel Ketels). At Ghent High School of Music, he obtained his Master’s Degree in recorder (Patrick Peire) and Harpsichord (Carine Verhenneman). As a harpsichordist, organist, recorder player and singer, Jan Devlieger has performed with many ensembles, such as Ex Tempore, Ardalus, Het Kamerorkest, Het Symfonieorkest van Vlaanderen and Aquarius Soloists. He is also the founding member of the Baroque ensemble Les Goûts-Authentiques. He has made recordings for labels such as Etcetera: A due cembali obligati (with Guy Penson, harpsichord) and The Submission (music of the Loeillet family of Ghent), Aliud: The Delightful Companion (with Marcel Ketels, recorder), Phaedra: Around Jacob van Eyck (artistic direction: Karen Ketels), Five Centuries of Flemish Harpsichord Music and Six Suites for Harpsichord, Jean Baptiste Loeillet (1680-1730), alias Mr. John Loeillet of London (Jan Devlieger, harpsichord). Jan Devlieger teaches recorder, harpsichord and music theory classes at the Conservatory of Bruges and the Music Academy of Deinze. He also teaches accompaniment practice and tuning (theoretical and practical aspects) at the School of Arts in Ghent. Jan Devlieger composes in the ancient styles, with publications by Musica Repartita (Utrecht) and Edition Offenburg. He also writes programme notes and gives introductions to concerts in de Singel (Antwerp).

Links